Historia TPS

Początki Towarzystwa Przyjaciół Stężycy (dalej: TPS) sięgają roku 1977 kiedy to odbyło się zebranie, na którym zgłoszono inicjatywę założenia organizacji zrzeszającej wszystkich „przyjaciół Stężycy".

Przyjęto wówczas uchwałę, której nadano nr I.  Jej treść brzmiała:

My zebrani członkowie założyciele na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.10.1977 r. postanawiamy utworzyć organizację społeczno-kulturalną pod nazwą „Towarzystwo Przyjaciół Stężycy" z dniem dzisiejszym. Zebrani upoważniają nowo wybrany Zarząd do przeprowadzenia wszelkich formalności urzędowych w celu zarejestrowania w Urzędzie Gminy w Stężycy jako Stowarzyszenie osobowo-prawne z/s w Stężycy. [...]  

 

Należy przy tej okazji przypomnieć skład pierwszego Zarządu TPS:

Henryk Frąckiewicz - prezes

Bronisław Piskorski - vice prezes

Edmund Pyra - vice prezes 

Elżbieta Kłak - sekretarz 

Antonina Lesisz - skarbnik 

Janina Oleksy - członek 

Marcin Łukaszek - członek 

Tadeusz Mańkowski - członek 

Zbigniew Głodek - członek 

Sabina Kurzyp - członek 

Krystyna Głodek - członek 

Rafał Błachnio - członek 

Bogusław Wasilewski - członek 

Stanisław Mikusek - członek 

Maria Markowska - członek 

 

TPS zostało zarejestrowane dnia 23 stycznia 1978 r. pod poz. Nr 2/78 przez ówczesnego Naczelnika Gminy Wacława Kołodziejka. Powstało w wyniku starania i osobistego zaangażowania działacza społecznego, emerytowanego nauczyciela mgra Henryka Frąckiewicza.

Od początku TPS opierało się na społecznym i bezinteresownym zaangażowaniu zarządu i ogółu członków. Pracą TPS kieruje zarząd na czele z prezesem.

 

Kolejnymi prezesami TPS byli:

wspomniany mgr Henryk Frąckiewicz (1978-1987)

mgr inż. Karol Zagożdżon (1987-1989)

prof. dr hab. Franciszek Pawłowski (p.o. 1989-1991 i prezes 1991 -1997)

Jerzy Stępień (1997-2005)

mgr inż. Jarosław Ptaszek (2005-nadal).

 

Przez 30 lat istnienia TPS w pracach zarządu uczestniczyło w sumie ponad 50 osób, które służyły swoim doświadczeniem i wiedzą. Ponadto Towarzystwo zawsze mogło liczyć  na swoich członków, sympatyków jak i osoby niezrzeszone, dla których rozwój Stężycy zawsze był bliski.

 

Zobacz również