Przemówienie Prezesa TPS na walnym zebraniu członków TPS w dn. 26/07/2020r.

Drodzy członkowie i Sympatycy TPS,

Na tym Walnym nie będziemy przedstawiać Państwu Sprawozdania Finansowego TPS, gdyż rok obrachunkowy TPS został przedłużony do 31.03.2021 r. i to Sprawozdanie przeczytamy Państwu w lipcu 2021 roku na Walnym Zebraniu TPS. Rok obrachunkowy TPS celowo wydłużyliśmy, żeby robić tylko raz w roku Walne Zebranie Członków TPS.

Jak państwu wiadomo w październiku 2019 roku Zarząd TPS podpisał z Panem Markiem Postrzechem 5 letnią umowę najmu Kompleksu Wyspa Wisła z możliwością jej przedłużenia do 7 lat. Walne Zebranie W.G. podjęło uchwałę umożliwiającą Zarządowi W.G. podpisanie umowy dzierżawy, ziemi na której wybudowaliśmy Kompleks Wyspa Wisła, z TPS na kolejne 15 lat.

W mijającym roku Zarząd TPS, wraz z Komisją Rewizyjną TPS odbył wiele spotkań z Zarządem W.G, mających na celu podpisanie dwóch umów: pomiędzy TPS i W.G. oraz pomiędzy TPS i Rodziną Ptaszków, mających na celu spłatę zaciągniętych przez TPS zobowiązań, wziętych na wkład własny do realizacji i utrzymania inwestycji Kompleksu Wyspa Wisła. Generalnie chodzi o to, że W.G. pomoże TPS w spłacie kredytów inwestycyjnych w B.S. w kwocie ok. 1 mln. 550 tys. zł., natomiast pozostałe zobowiązania TPS, w tym 550 tys. zł. kredytu w ING Banku, zobowiązania dla W.G. oraz pożyczki udzielone przez Rodzinę Ptaszków mają być spłacane w okresie 15 lat z czynszu uzyskiwanego za wynajem Kompleksu Wyspa Wisła do Pana Marka Postrzecha. Rodzina Ptaszków podpisze umowę z TPS o umorzeniu 1 mln. złotych udzielonych przez nas pożyczek wraz z odsetkami, pod warunkiem, że pozostałe pożyczki zostaną spłacone w okresie 15 lat, od daty podpisania tej umowy.

Przy tej okazji pragnę podziękować całemu Zarządowi Wspólnoty Gruntowej z Panem Prezesem Jerzym Stępniem na czele, za okazaną pomoc i dotychczasową dobrą współpracę z TPS.

Miło mi poinformować Państwa że zgodnie z obietnicami złożonymi przez Marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i Marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego na konferencji którą zorganizowaliśmy kilka lat temu na Wyspa Wisła, postępuje remont drogi wojewódzkiej 801 pomiędzy Puławami a Warszawą. wartość tej inwestycji szacowana jest na ok. ćwierć miliarda złotych.

 Cieszymy się, że obecni Radni Wojewódzcy i obecni Marszałkowie z Panem Marszałkiem Jarosławem Stawiarskim na czele, kontynuują rozpoczęte dzieło i jesienią 2020 roku ma być oddana do użytku obwodnica Stężycy, natomiast w I kw. 2021 zostanie rozpoczęta budowa obwodnicy Dęblina, która w 2023 roku ma być oddana do użytku.

W krótce ma ruszyć kolejna inwestycja za kwotę ok. 18 mln. zł. polegająca na wzmocnieniu kolejnego odcinak 3,5 km wału przeciwpowodziowego od Rynku w kierunku Prażmowa. Dzięki wzmocnieniu wału przeciwpowodziowego mieszkańcy Gminy Stężyca będą spali bezpieczniej.

W krótce Gmina Stężyca ma złożyć wniosek do Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie budowy ul. Senatorskiej i ul. Zielonej w Stężycy.

Liczymy na to, że  nasza Gmina otrzyma dotacje na remont tych dwóch ulic.

Razem z Panem Wójtem prowadzimy też rozmowy z: Panem Wojewodą Lubelskim i Starostą Ryckim, żeby za dwa lata została wyremontowana ul. Królewska i ul. Dęblińska, czyli obecna część drogi 801, która przebiega przez całą Stężycę.

Pragnę także gorąco podziękować wszystkim członkom Towarzystwa Przyjaciół Stężycy za opłacenie składek w wysokości 12 złotych rocznie oraz bardzo prosimy wszystkich członków i sympatyków TPS o przekazywanie w następnym roku podatkowym 1% podatku dochodowego na rzecz TPS. Na naszej stronie- www.stezyca.pl znajdziecie państwo  instrukcję, w jaki sposób możecie przekazać swoje 1% na rzecz TPS. Jeśli ktoś nie zapłacił jeszcze składek do TPS, to może to uczynić w dniu Dzisiejszym u Kol. Ewy Pawłowskiej pełniącej funkcję Skarbnika TPS.

Zachęcam Państwa do zakupu książek o historii Stężycy i jej mieszkańcach u Kol. Bogumiły Szponder w GOK w Stężycy, książki te będą sprzedawane w GOK także w Dniu Dzisiejszym.

Prosimy mieszkańców Stężycy i wszystkich Państwa abyście częściej korzystali z Kompleksu Wyspa Wisła oraz z Restauracji..

Zachęcamy do zamawiania Wesel, imienin, urodzin, rocznic ślubu i innych imprez w kompleksie Wyspa Wisła.

Jeśli będziemy wspierać w ten sposób Pana Postrzecha, to dłużej utrzymamy własność Kompleksu Wyspa Wisła w rękach TPS i W.G.

Prosimy wszystkich Mieszkańców Stężycy i wszystkich tu obecnych abyście byli ambasadorami Stężycy jako miejscowości turystycznej i z uprzejmością i gościnnością odnosili się do turystów oraz odwiedzających Stężycę. To od wrażenia jakie zostawmy na naszych gościach zależy turystyczny i gospodarczy rozwój naszej Małej Ojczyzny.

Zachęcamy wszystkich państwa a zwłaszcza młodzież do zapisywania się w poczet członków TPS. Jak wiecie TPS jest organizacja pożytku publicznego, które ma istotny wkład w rozwój całej Stężycy.

Dzisiaj i w pozostałych dniach roku, u Kol. Bogusi Szponder dostępne są formularze deklaracji członkowskich TPS. Członków Towarzystwa prosimy też o aktualizację swoich danych kontaktowych.

Jak Państwo wiedzą dzięki: pomocy Rodziny Ptaszków, która zasponsorowała 1,5 mln. złotych na wybudowanie Kompleksu W.W i planuje umorzyć 1 mln. złotych pożyczek, która podżyrowała własnym prywatnym wekslem ok. 4,5 mln. zł. kredytów w Bankach i udzieliła ok. 3 mln. złotych pożyczek na wkład własny do realizacji i utrzymania inwestycji Kompleksu Wyspa Wisła, dzięki znaczącemu finansowemu wsparciu W.G. w kwocie …………, plus planowana spłata przez W.G. ok. 1, 5 mln. złotych kredytów w B.S., dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców Stężycy przy wykarczowywaniu głogów, sadzeniu i pielęgnacji klombów na całym terenie, w Stężycy zbudowaliśmy przepiękny Kompleks Wyspa Wisła. Była to największa inwestycja realizowana przez Organizację Pożytku Publicznego w całej Polsce.

W ubiegłym tygodniu wizytowała Kompleks Wyspa Wisła Pani Jadwiga Emilewicz - v-ce Premier R.P., wraz z Panem Wojewodą Lubelskim i Starostą Powiatu Ryckiego, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem wybudowanego przez nas Komplesku Wyspa Wisła.

Pani Premier pogratulowała Stężycy, że są tu tak wspaniali i pełni zaangażowania Mieszkańcy, którzy tyle trudu i pracy wkładają w rozwój swojej Małej Ojczyzny.

Podsumowując,  Zarząd TPS zakończył już etap budowy Kompleksu Wyspa Wisła, teraz Zarząd TPS, wspólnie z Członkami TPS i Mieszkańcami Stężycy chciałby rozpocząć realizację „Planu dla Stężycy”, co będzie omawiane w następnym punkcie dzisiejszego porządku obrad.

 Na koniec, jako Prezes TPS, pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom Zarządu TPS, Komisji Rewizyjnej, członkom Honorowym Zarządu TPS, za dobrą współpracę.

 

Jarosław Ptaszek

Prezes Zarządu TPS

Zobacz również