Poczet Prezesów

Henryk Frąckiewicz

 

Urodzony 6 lipca 1912r. Organizator i pierwszy prezes TPS w latach 1977-1987 oraz wieloletni honorowy prezes Towarzystwa. Współorganizator Muzeum Ziemi Stężyckiej; inicjator i organizator budowy stadionu sportowego, który nosi jego imię.

 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Dyplomem Uznania za Tajne Nauczanie, a także wieloma dyplomami i nagrodami.

 

Karol Zagożdżon

 

Urodzony w 1952r w Stężycy. Ukończył Technikum Kolejowe w Warszawie – wydział Trakcji Elektrycznej, a także studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W latach 1978 – 1979 pracował jako konstruktor w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego w Gostyninie. W latach 1979 – 1986 oraz 1988 - 1989 pracował w Zakładach Silikatowych w Stężycy na stanowisku Głównego Energetyka. W latach 1987 – 1988 pracował jako technolog osprzętu samolotowego w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Dęblinie. W latach 1989 – 1994 przebywał w Kanadzie. Od 1 września 1994 roku pracuje w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych.

 

W latach 1998 – 2002 był radnym Rady Gminy Stężyca, a w latach 1998 – 2000 zastępcą wójta gminy. W tej roli przyczynił się do budowy szkoły w Rokitni Nowej, budowy ,,Boiska wielofunkcyjnego” przy Szkole Podstawowe w Stężycy, a także doprowadził do bezpośredniej kontynuacji budowy kanalizacji po zakończeniu budowy wodociągu w Stężycy. Brał również udział w pracach Społecznego Komitetu Odbudowy Stadionu Sportowego im. Henryka Frąckiewicza w Stężycy. 

 

Jest członkiem TPS od 1979r. W latach 1987-1991 pełnił funkcję Prezesa TPS. W czasie swojej kadencji doprowadził do wydania książki Klemensa Kurzypa p.t. ,, Stężyca nad Wisłą” oraz kilkunastu broszur o historii Stężycy, a także wzniesienia obelisku poświęconego upamiętnieniu 700-lecia praw miejskich. Aktualnie jest członkiem Zarządu TPS oraz członkiem Zespołu ds. Inwestycji „Starorzecze Wisły- Aktywna Rekreacja w Stężycy”

 

Franciszek Pawłowski

 

Urodzony 19 sierpnia 1919r. Członek założyciel, zastępca prezesa i pełniący obowiązki prezesa TPS, Członek Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Jeden z inicjatorów ufundowania tablicy pamiątkowej ku czci mieszkańców Stężycy - ofiar II wojny światowej, inicjator i projektodawca uczczenia tablicą pamiątkową działalności Bronisławy i Jana Wojdatów, wnioskodawca i projektant uczczenia w 1988r. granitowym obeliskiem 700-lecia historycznego istnienia Stężycy. Autor wielu dzieł poświęconych Stężycy i jej historii. 

 

Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Zasłużonego dla Lubelszczyzny, Zasłużonego Działacza Kultury oraz wieloma dyplomami i nagrodami.

 

Jerzy Stępień

 

Urodzony 17 grudnia 1946r. w Stężycy. Absolwent technikum Mechanicznego w Chełmie Lubelskim. Od 1966r. zatrudniony w Oddziale Zmechanizowanych Robót Drogowych w Radomiu na stanowiskach stażysty, adiunkta KP, mistrza, referendarza, zastępcy Naczelnika Bazy Maszyn i Sprzętu Mechanicznego w Dęblinie. Członek Rady Nadzorczej GS Stężyca. Członek Komisji Rewizyjnej dawnego KR. Radny Gminy Stężyca I kadencji i wice –wójt Gminy Stężyca. Członek Rady Sołeckiej oraz Komitetu gazyfikacji a także członek komitetu wodociągowania. Członek Wspólnoty Gruntowej w Stężycy, gdzie pełnił obowiązki: przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członka 9-tki a także Przewodniczącego Wspólnoty przez kilka kadencji do dnia dzisiejszego.

 

Będąc przewodniczącym Wspólnoty Gruntowej doprowadził do m.in.: ogrodzenia pastwisk, wykonania ławek przy jeziorze, zalesienia terenów marginalnych. Był inicjatorem upamiętnienia Tragedii Smoleńskiej poprzez posadzenie 96 dębów oraz wykonanie tablicy pamiątkowej. Członek założyciel Towarzystwa Przyjaciół Stężycy, gdzie pełnił funkcje członka Zarządu oraz Prezesa. Aktualnie wiceprezes Towarzystwa. Inicjator uzyskania przez TPS statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Jarosław Ptaszek

 

Urodzony w 1954r w Dęblinie. Ukończył studia inżynierskie i magisterskie na SGGW. Właściciel największego w Polsce i jednego z najnowocześniejszych na świecie gospodarstw ogrodniczych zajmujących się produkcją kwiatów i roślin doniczkowych.

W gospodarstwie JMP Flowers znajduje się obecnie 15ha upraw szklarniowych i jest w  w nim zatrudnionych 230 osób.

 

Pracował społecznie jako Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Boiska Wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Stężycy a także Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Stadionu Sportowego w Stężycy. Od 2005 roku Prezes Towarzystwa Przyjaciół Stężycy. W trakcie swoich kadencji przewodniczył realizacji inwestycji “Starorzecze Wisły - Aktywna Rekreacja w Stężycy”. Doprowadził również do realizacji Centrum Edukacyjno- Sportowego w Stężycy.

 

Wspólnie z rodziną jest znaczącym darczyńcą wielu organizacji społecznych, w tym Towarzystwa Przyjaciół Stężycy.

 

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP oraz medalem Zasłużony dla Rolnictwa. W 2003 roku jego gospodarstwo rodzinne zostało odznaczone tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego.

 

 

Zobacz również