O medalu

Medal Zasłużony dla Ziemi Stężyckiej jest najwyższym odznaczeniem jakim społeczność Stężycka nagradza za szczególne zasługi dla rozwoju Ziemi Stężyckiej. Medal jest przyznawany od 2008r.

Zobacz również