Nadzwyczajne walne zebranie TPS

Zebranie odbędzie się w Niedzielę 19 listopada 2017r. o godzinie 15.00 (I termin),15:30 (II termin) w Wyspa Wisła. 

Prosimy o punktualne przybycie.

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie zebrania

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania

3. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

5. Głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdania finansowego Towarzystwa

6. Sprawy różne

7. Dyskusja i wolne wnioski

Zarząd TPS

 

Zobacz również