Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TPS

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Stężycy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków TPS.

Zebranie odbędzie się w Niedzielę 13 listopada 2016r o godzinie 14:30 (I termin),15:00 (II termin) w Wyspa Wisła

Prosimy o punktualne przybycie.

Proponowany porządek obrad: 

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
  3. Sprawozdanie finansowe Towarzystwa
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdania finansowego Towarzystwa
  6. Dyskusja nad uchwałami ws. zaciągnięcia pożyczki przez TPS
  7. Sprawy różne
  8. Dyskusja i wolne wnioski

Zarząd TPS

Zobacz również