Muzeum Ziemii Stężyckiej

Założone w 1979 r. Muzeum Ziemi Stężyckiej obecnie gościnnie mieszczące się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stężycy, gromadzi: dokumenty, fotografie, numizmaty, narzędzia domowe i rolnicze ilustrujące życie mieszkańców Stężycy i okolic w minionych latach.

 

Systematycznie wzbogacana jest biblioteczka regionalna, w której gromadzone są publikacje dotyczące Stężycy i okolicznych miejscowości. Książki pozyskiwane są w drodze zakupu, darowizn i wymiany między Towarzystwami Regionalnymi (min. z Ryk, Dęblina, Fajsławic, Kurowa, Puław czy Sobieszyna). Szczególnie cieszą przekazywane na rzecz zbiorów Muzeum prace magisterskie o tematyce regionalnej  i historycznej.

 

W związku z remontem szkoły podstawowej w ramach inwestycji „Centrum Edukacyjno- Sportowe” w Stężycy, muzeum jest czasowo nieczynne. Zostanie one uruchomione ponownie w 2015r.

Zobacz również