Centrum edukacyjno-sportowe

W dniu 23 lipca 2012r. Gmina Stężyca zawarła z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie inwestycji Centrum Edukacyjno- Sportowe w Stężycy o wartości 11 960 180,31zł brutto.

 

Jest to kluczowa z punktu widzenia interesów Gminy i mieszkańców inwestycja polegająca na budowie nowego, szytego na miarę naszych potrzeb budynku gimnazjum, budowie pierwszej w Gminie i pierwszej w Powiecie pełnowymiarowej hali sportowej oraz bardzo już potrzebnym kapitalnym remoncie budynku szkoły podstawowej w Stężycy. Częścią projektu jest także nowa biblioteka szkolna, siłownia a także zagospodarowanie terenu wokół budynku łącznie z nowymi parkingami. 

 

Towarzystwo wraz ze Wspólnotą Gruntową sfinansowało Gminie Stężyca sporządzenie projektu budowlanego oraz opracowanie Studium Wykonalności za kwotę 350 tysięcy złotych. Towarzystwo prowadziło również bardzo aktywną kampanię społeczną na rzecz budowy Centrum.

 

Budowa Centrum powinna zakończyć się w 2014r. Zatem już wkrótce w Stężycy młodzież zyska nie tylko infrastrukturę szkolną na poziomie XXI wieku, lecz także całoroczny obiekt sportowy. Mieszkańcy gminy skorzystają natomiast z całorocznej, pełnowymiarowej hali sportowej z widownią, siłowni oraz zespołu boisk wielofunkcyjnych zaplanowanych wokół budynku Centrum. 

 

Obserwując sukces boiska wielofunkcyjnego tzw. Orlika, który przez cały okres letni jest ciągle pełny młodzieży, mamy nadzieję że dzięki pełno-wymiarowej Hali Sportowej, energia dzieci i młodzieży zostanie w pozytywny sposób zagospodarowana również w miesiącach zimowych. Oczekujemy, że dzięki temu zmniejszą się niepokojące nas w coraz większym stopniu problemy z alkoholizmem i narkomanią wśród części przedstawicieli najmłodszego pokolenia mieszkańców gminy.

 

 

Zobacz również